Register | Why register? | Login Marketplace Find dental distributors Follow looking4dental on Twitter Facebook

Monde Dental Lab   Facebook

Looking for Dental.com Search engine for Dental Addresses Dental Products Dental Jobs and Dental Calendar

  Home Products Manufacturers Distributors Dental laboratory Dentists Jobs Games News Video Students Marketplace Twitter

  Home Dentalproducts
Acrylics
Dental grey line
Alloys
Dental grey line
Anesthetics and Medication
Dental grey line
Articulating and occlusion
Dental grey line
Attachments
Dental grey line
Biomaterial
Dental grey line
Bruxism
Dental grey line
Cadcam
Dental grey line
Cements
Dental grey line
Clothing
Dental grey line
Cosmetic and Restorative
Dental grey line
Crowns and bridges
Dental grey line
Desinfection and safety
Dental grey line
Disposables
Dental grey line
Education
Dental grey line
Endodontics
Dental grey line
Equipment and furniture
Dental grey line
Finishing and polishing
Dental grey line
Implants
Dental grey line
Impression and Duplicating
Dental grey line
Impr. trays / tray material
Dental grey line
Instruments and Tools
Dental grey line
Insurance and Finance
Dental grey line
Jobs and recruitment
Dental grey line
Magazines
Dental grey line
Oral Care and preventives
Dental grey line
Orthodontics
Dental grey line
Packaging and Distribution
Dental grey line
Raw material and appliances
Dental grey line
Software and Internet
Dental grey line
Teeth
Dental grey line
waxes
Dental grey line
Manage
Login
Register
Your manage page
More
Costs
Advertise
FAQs
About
DentalCatalog

NMT Nederlandse Maatschap tot bevordering der Tandheelkunde

Internet (WWW) www.nmt.nl
Contact person
Address Geelgors 1 / postbus 2000
Postalcode 3435 CA / 3430 CA
City Nieuwegein
State Utrecht
Country Netherlands
Telephone 030 - 60 76 276
Fax 030 - 60 48 994
Email nmt@nmt.nl
Second email

About NMT Nederlandse Maatschap tot bevordering der Tandheelkunde

Missie en Kerntaken

Missie
De missie van de NMT is het bevorderen van de mondgezondheid van alle inwoners van Nederland en het vervullen van de voorwaarden waaronder de beroepsgroep hoogstaande tandheelkundige zorg kan verlenen.

Kerntaken
In het realiseren van deze missie kent de NMT drie kerntaken:

Bieden van directe ondersteuning in de beroepsuitoefening, zodat plezier en gemak in het werk wordt vergroot (dienstverlening);
Werken aan een goede kwaliteit van de tandheelkundige zorg (kwaliteitsbeleid);
Behartigen van de belangen waarmee de toegankelijkheid van de tandheelkundige zorg zeker wordt gesteld (belangenbehartiging).

Dienstverlening
Als professionele zorgverleners concentreren tandartsen en tandarts-specialisten zich op hun directe patiŽntenzorg. De zakelijke aspecten van de praktijkvoering of van het werken in dienstverband vragen echter ook veel aandacht. De NMT biedt haar leden een uitgebreid pakket diensten. De individuele diensten zijn gericht op adviezen op gebied van financiŽle, fiscale en juridische aspecten rondom de beroepsuitoefening en op ondersteuning bij waarneming, praktijkbemiddeling, samenwerking, vacatures en personeelsbeleid. Daarnaast heeft de NMT een aantal collectieve contracten zoals verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid, en voor verzuimkosten van personeel, maar ook aantrekkelijke producten voor salarisadministratie, Risico Inventarisatie en Evaluatie. Daarnaast worden diverse instrumenten ter ondersteuning van de praktijkvoering aangeboden: van modelovereenkomsten, richtlijnen, arbeidsvoorwaardenregelingen tot inhoudelijke brochures. Op TandartsenNet vindt u actuele informatie en digitale hulpmiddelen bijvoorbeeld het Digitaal Ondernemersplan voor Tandartsen en de RI&E.Nagenoeg alle, hierboven omschreven, NMT Dienstverlening wordt gedekt door de contributie. Deelname aan collectieve verzekeringen uiteraard niet. Ook individueel maatwerk in de zin van begeleiding bij bijvoorbeeld praktijkverkoop, het vormen van een maatschap, fiscaal economische adviezen of een complexere arbeidsovereenkomst, wordt niet uit de contributie gedekt. Hiervoor rekent de NMT een uiterst scherp uurtarief.

Kwaliteitsbeleid
Bij de tandartsen bestaat veel belangstelling voor behoud van het hoge kwaliteitsniveau van de Nederlandse tandheelkunde. In het belang van de tandheelkunde moet de beroepsgroep de regie bij de kwaliteitsontwikkeling in eigen hand houden. Dat vormt het uitgangspunt van het kwaliteitsbeleid van de NMT. Met dat beleid wil de NMT bereiken dat de tandarts zich kan concentreren op optimale kwaliteit in zijn of haar patiŽntenzorg. Met een effectief kwaliteitsbeleid is de tandarts goed voorbereid op de eisen die, nu en in de toekomst, aan de beroepsuitoefening worden gesteld. Het brede scala aan kwaliteitsactiviteiten betekent niet alleen dat de tandarts en tandart-specialist tevreden aan het werk is, maar betekent ook een goed tandheelkundig product, een beheersbare, efficiŽnte praktijkorganisatie en een tevreden patiŽnt.

Belangenbehartiging
De NMT behartigt de belangen van de Nederlandse tandartsen en tandarts-specialisten. De NMT werkt aan de voorwaarden voor een goede tandheelkundige zorg, zoals reŽle tarieven, goede opleidingen en werkbare afspraken met andere beroepsgroepen. Namens de hele beroepsgroep vertegenwoordigt de NMT de tandarts en de tandarts-specialist in contacten met bijvoorbeeld de overheid, de politiek, de adviesorganen, verzekeraars, patiŽntenorganisaties en de opleidings-instellingen.


NMT
Top page
Products NMT Nederlandse Maatschap tot bevordering der Tandheelkunde in the DentalCatalog
Top page
Distributors NMT Nederlandse Maatschap tot bevordering der Tandheelkunde
Type of business NMT Nederlandse Maatschap tot bevordering der Tandheelkunde
Association or NGO Yes
CAD/CAM Milling/Scan-Centre No
Distributor / Depot No
Education, medical Center, college or University No
Exhibition&conference No
Exporter No
Importer No
insurance and finance No
Interior designer No
jobs and recruitment No
Manufacturer No
Media Service No
other No
Publisher No
Subsidiary No
Wholesaler No
Register Dental Catalog © Looking for Dental since 2004 | About | Contact | Rights / Disclaimer / Privacy Notice | Wallpapers & Banners Hosted by iBBe
 
TandenborstelTandenborstel

Nederlandse vlag Poetstechnieken op LookingforDental.com

De meest gebruikte methoden voor mondhygiŽne.
Poetstechnieken streeft ernaar een compleet overzicht te geven van de meest gebruikte methoden voor mondhygiŽne.