Register | Why register? | Login Marketplace Find dental distributors Follow looking4dental on Twitter Facebook

Monde Dental Lab   Facebook

Looking for Dental.com Search engine for Dental Addresses Dental Products Dental Jobs and Dental Calendar

  Home Products Manufacturers Distributors Dental laboratory Dentists Jobs Games News Video Students Marketplace Twitter

  Home Dentalproducts
Acrylics
Dental grey line
Alloys
Dental grey line
Anesthetics and Medication
Dental grey line
Articulating and occlusion
Dental grey line
Attachments
Dental grey line
Biomaterial
Dental grey line
Bruxism
Dental grey line
Cadcam
Dental grey line
Cements
Dental grey line
Clothing
Dental grey line
Cosmetic and Restorative
Dental grey line
Crowns and bridges
Dental grey line
Desinfection and safety
Dental grey line
Disposables
Dental grey line
Education
Dental grey line
Endodontics
Dental grey line
Equipment and furniture
Dental grey line
Finishing and polishing
Dental grey line
Implants
Dental grey line
Impression and Duplicating
Dental grey line
Impr. trays / tray material
Dental grey line
Instruments and Tools
Dental grey line
Insurance and Finance
Dental grey line
Jobs and recruitment
Dental grey line
Magazines
Dental grey line
Oral Care and preventives
Dental grey line
Orthodontics
Dental grey line
Packaging and Distribution
Dental grey line
Raw material and appliances
Dental grey line
Software and Internet
Dental grey line
Teeth
Dental grey line
waxes
Dental grey line
Manage
Login
Register
Your manage page
More
Costs
Advertise
FAQs
About
DentalCatalog
>> Home >> Dental News - Dental Videos

Geslaagd congres “Tot op het bot” 2014


Placed by : BioComp Industrles bv
13-10-2014

Voor de tweede maal kwamen ruim 120 tandartsen, implantologen en kaakchirurgen bijeen op het congres “Tot op het bot”. Dit jaar organiseerden Implant College en Implacademy het congres op vrijdag 26 september jl. tussen de giraffen en neushoorns in de sfeervolle Burgers’ Zoo te Arnhem.

Volgens de organisatie – beide gespecialiseerd in de orale implantologie – is de laatste decennia veel onderzoek gedaan naar autoloog bot en botvervangende materialen op basis van dierlijk en synthetisch materiaal. Welke materialen én welke augmentatietechnieken er vandaag de dag zijn, kwam dan ook uitgebreid onder de aandacht tijdens de lezingen. Zeven gerenommeerde sprekers deelden hun visie en ervaringen op dit gebied. In de pauzes hadden de genodigden de gelegenheid om diverse partnerstands te bezoeken in de foyer van het Safari Meeting Centre om zich te oriënteren op (nieuwe) botregeneratiematerialen en –instrumentarium.

De eerste twee voordrachten in de ochtend werden gegeven door prof. dr. G.M. Raghoebar (hoogleraar implantologie preprothetische reconstructieve chirurgie UMC Groningen) en prof. dr. G.J. Meijer (hoogleraar orale implantologie Radboudumc in Nijmegen) waarin zij hun visie gave op “BotOnderWijs”. Raghoebar lichtte de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot het verkrijgen van een optimaal botvolume, bij gebruik van implantaten toe. Meijer legde de aandacht op het maximaal uitbuiten van het positieve effect van een overkappingsprothese in boven- en onderkaak, op de gelaatsharmonie. Zeker als na jaren dragen van een conventioneel kunstgebit de verticale gelaatshoogte is “ingezakt”.

Dr. S.A. Zijderveld (kaakchirurg St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht) vervolgde het programma met “Botregeneratie en bisfosfonaten”. Bisfosfonaten worden tegenwoordig steeds frequenter voorgeschreven aan patiënten met botpathologie (osteoporose, botmetastasen). Osteoclastremming heeft echter een negatief effect op remodelling van kaakbot en dientengevolge ook op de implantologie. De NVMKA ontwikkelde, analoog aan de richtlijn van de AAOMS, een richtlijn ten behoeve van BRONJ (bisfosfonaat related osteonecrose of the jaws). Onderwerpen die uitgebreid aan bod kwamen, waren: Hoe vertaald deze richtlijn zich naar de implantologie en uw praktijkvoering? Is er specifieke literatuur bekend? Wat kan er wel bij deze patiëntengroep en hoe schat je de risico’s in? Kortom, een interessante lezing waar de congresbezoeker eens goed voor ging zitten.

Na de lunch ging het programma verder met de heer M. de Jong (anaplastoloog in Centrum voor Craniofaciale Epithetiek te Brussel). In zijn lezing vertelde hij gepassioneerd over anaplastologie en de verschillende aspecten van deze discipline. Tevens kwamen verschillende digitale 3D toepassingen met betrekking tot aangezichtsprothetiek en kaakchirurgie aan de orde. Drs. L.P. Poort (kaakchirurg-onderzoeker Academisch Ziekenhuis Maastricht) haalde in zijn voordracht de effecten van bestraling op de mandibula naar voren d.m.v. resultaten uit dieronderzoek en klinische casuïstiek. Hierin werden zowel doorbloedingsmetingen als botmineraaldichtheidsmetingen beschreven en werden er implantaten geplaatst. Drs. H.B. Derksen (tandarts-gnatholoog en implantoloog Tandartspraktijk Rijnzigt in Arnhem) hield zijn lezing over “Botweg implanteren”. Zeker als het ‘bot weg’ is en de esthetische en functionele eisen hoog zijn, moet – vaak letterlijk - alles uit de kast gehaald worden om met implanteren een duurzaam fraai resultaat te kunnen realiseren.

In de laatste voordracht kwam dr. B. Hassan (universitair docent, afdeling orale implantologie en prothetische tandheelkunde bij de ACTA) aan het woord. Hij ging de verschillende beschikbare röntgentechnieken om botopbouw te inspecteren reviewen. Mogelijkheden, beperkingen en betrouwbaarheid waren o.a. de aandachtspunten hier. Literatuurbewijs en praktische praktijkervaring werden tevens ruim aangeleverd. Zijn voordracht eindigde met een omschrijving van hedendaags en toekomstige ontwikkelingen.

De aanwezigen verlieten na een gezellige borrel, waarin ze nog even na konden praten met collega’s, de dierentuin en keken terug op een interessante congresdag!

Meer informatie: www.implantcollege.eu en www.implacademy.nl


View profile page BioComp Industrles bv
Register Dental Catalog © Looking for Dental since 2004 | About | Contact | Rights / Disclaimer / Privacy Notice | Wallpapers & Banners Hosted by iBBe
 
TandenborstelTandenborstel

Nederlandse vlag Poetstechnieken op LookingforDental.com

De meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.
Poetstechnieken streeft ernaar een compleet overzicht te geven van de meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.