Register | Why register? | Login Marketplace Find dental distributors Follow looking4dental on Twitter Facebook

Monde Dental Lab   Facebook

Looking for Dental.com Search engine for Dental Addresses Dental Products Dental Jobs and Dental Calendar

  Home Products Manufacturers Distributors Dental laboratory Dentists Jobs Games News Video Students Marketplace Twitter

  Home Dentalproducts
Acrylics
Dental grey line
Alloys
Dental grey line
Anesthetics and Medication
Dental grey line
Articulating and occlusion
Dental grey line
Attachments
Dental grey line
Biomaterial
Dental grey line
Bruxism
Dental grey line
Cadcam
Dental grey line
Cements
Dental grey line
Clothing
Dental grey line
Cosmetic and Restorative
Dental grey line
Crowns and bridges
Dental grey line
Desinfection and safety
Dental grey line
Disposables
Dental grey line
Education
Dental grey line
Endodontics
Dental grey line
Equipment and furniture
Dental grey line
Finishing and polishing
Dental grey line
Implants
Dental grey line
Impression and Duplicating
Dental grey line
Impr. trays / tray material
Dental grey line
Instruments and Tools
Dental grey line
Insurance and Finance
Dental grey line
Jobs and recruitment
Dental grey line
Magazines
Dental grey line
Oral Care and preventives
Dental grey line
Orthodontics
Dental grey line
Packaging and Distribution
Dental grey line
Raw material and appliances
Dental grey line
Software and Internet
Dental grey line
Teeth
Dental grey line
waxes
Dental grey line
Manage
Login
Register
Your manage page
More
Costs
Advertise
FAQs
About
DentalCatalog
>> Home >> Dental News - Dental Videos

Congres Tot op het bot 2014


Placed by : BioComp Industrles bv
26-05-2014

De (on)mogelijkheden van botaugmentatie

Botaugmentatie is momenteel een van de belangrijkste onderwerpen binnen de tandheelkundige implantologie. De reconstructie van botdefecten, zoals het opbouwen van de alveole met autogene-, allogene- of alloplastische bottransplantaties, heeft de afgelopen 25 jaar een grote vlucht genomen. Door voortschrijdende wetenschap en een beter begrip van de biologische processen bij botheling, -regeneratie en –remodellering, is de kans op een behandeling met implantaten voor patiënten sterk toegenomen.

Voor de augmentatie van botvolume zijn in de loop der jaren verschillende technieken grondig getest en beschikbaar gekomen. Maar welke techniek, met welk product, is geschikt voor welke patiënt? Op 26 september van dit jaar wordt voor de tweede maal het congres Tot op het bot georganiseerd. Op dit congres geven gerenommeerde specialisten hun visie op botaugmentatie en vertellen zij over hun ervaringen. De tips en tricks, toepasbaar in de eigen praktijk, worden onderbouwd met wetenschappelijke onderzoeken. Sprekers zijn twee hoogleraren, een kaakchirurg, een kaakchirurg/onderzoeker, een implantoloog en een anaplastoloog. Mw. Drs. H.J.Y van Drie, implantoloog en vice-voorzitter van de NMT, zal deze dag presenteren.

Prof. dr. G.M. Raghoebar hoogleraar implantologie en preprothetische reconstructieve chirurgie UMC Groningen en Prof. dr. G.J. Meijer hoogleraar orale implantologie Radboud UMC Nijmegen, geven ieder hun visie op “BotOnderWijs”. Gerry Raghoebar zegt hierover onder meer het volgende: “In veel gevallen is het botvolume bij lokale defecten en sterk geresorbeerde kaken ontoereikend om implantaten te plaatsen op de in prothetisch opzicht optimale positie, of met een goede initiële stabiliteit. Voordat er kan worden geïmplanteerd moet in dergelijke gevallen de kaak worden opgebouwd met een bottransplantaat”. In deze voordracht zullen de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot het verkrijgen van een optimaal botvolume bij gebruik van implantaten worden toegelicht. Gert Meijer heeft als uitgangspunt: “het positieve effect van een overkappingprothese op de gelaatsharmonie dient maximaal te worden uitgebuit. Zeker als na jaren dragen van een conventioneel kunstgebit de verticale gelaatshoogte is ‘ingezakt’. Niet alleen moet in de nieuwe prothetische reconstructie de beet verhoogd worden; ook dient door lip- en wangvulling een normaal geproportioneerd gelaat te worden gecreëerd. Augmentatietechnieken zoals cortical plating, waarbij corticale botplaten aan de buccale zijde van de bovenkaak worden geschroefd, dienen met zorg te worden uitgevoerd. Immers niet alleen wordt het botbed gecreëerd voor geplande tandwortelimplantaten, ook de weke delenconfiguratie van het gezicht kan hiermee worden verbeterd. De laatste jaren wordt duidelijker wat zich nu juist op botniveau speelt na een augmentatieprocedure.”

Bisfosfonaten
De titel van de voordracht van Dr. S.A. Zijderveld, kaakchirurg in het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht, is "Botregeneratie en bisfosfonaten: een ‘dood’ spoor?" Bisfosfonaten worden tegenwoordig steeds frequenter voorgeschreven aan patiënten met botpathologie (osteoporose, botmetastasen). “Osteoclastremming” heeft echter een negatief effect op remodellering van kaakbot en dientengevolge ook op de implantologie. De NVMKA ontwikkelde analoog aan de richtlijn van de AAOMS een richtlijn ten behoeve van BRONJ (bisfosfonaat related osteonecrose of the jaws). Hoe vertaalt deze richtlijn zich naar de implantologie en uw praktijkvoering?

Röntgen en botopbouw
Röntgenopnamen zijn onmisbaar voor het beoordelen van de gevolgen van trauma aan gebitselementen en het kaakbot. De lezing van Dr. Bassam Hassan, assistant professor orale implantologie en prosthetic dentistry aan ACTA heeft als titel "De rol van beeldvorming in het beoordelen van botopbouw in implantologie: een nieuwe kijk". Hij omschrijft zijn lezing als volgt: “Een röntgenopname biedt op een relatief snelle en eenvoudige wijze een niet-invasieve en toegankelijke kijk in de kwantiteit en ook in de kwaliteit van de geplaatste botopbouw. In mijn voordracht zullen de verschillende beschikbare röntgentechnieken om botopbouw te inspecteren worden gereviewd. Aandachtspunten hierbij zijn de mogelijkheden, beperkingen en betrouwbaarheid. Literatuurbewijs en praktische praktijkervaring krijgen tevens ruime aandacht. De voordracht eindigt met een omschrijving van hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen.”

Drs. H.B. Derksen, tandarts-gnatholoog en implantoloog in Tandartspraktijk Rijnzigt in Arnhem, deelt de ervaringen die hij in de loop der jaren heeft opgedaan in het opbouwen van kaakbot. De titel van zijn lezing luidt dan ook "Botweg implanteren?".

Anaplastoloog M. De Jong van het Centrum voor Craniofaciale Epithiek te Brussel heeft zijn lezing de titel "Anaplastologie, state of the art" gegeven.

Bestraling mandibula
"Effecten van bestraling op de mandibula: resultaten uit dieronderzoek en klinische casuïstiek" is de titel van de lezing van Drs. L.J. Poort, kaakchirurg in de maatschap Kaakchirurgen Heerlen-Sittard en tevens deeltijdsonderzoeker aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Academisch Ziekenhuis Maastricht. De heer Poort geeft een beschrijving van uitkomsten van dieronderzoek waarbij bestraling van de mandibula is onderzocht. Hierin worden zowel doorbloedingsmetingen als botmineraaldichtheidsmetingen beschreven. Daarnaast worden de resultaten getoond van de geplaatste implantaten. Ook zullen enkele klinische casussen worden getoond waarbij complicaties zijn opgetreden door bestraling van de mandibula.

Al met al een uniek programma in een schitterende omgeving!

Congres ‘Tot op het Bot’
26 september 2014, 9:00 – 17:30 uur
Burgers’ Zoo, Arnhem

Sprekers:
Prof. dr. G.M. Raghoebar, prof. dr. G.J. Meijer, dr. S.A. Zijderveld, M. de Jong, drs. L.J. Poort, drs. H.B. Derksen en dr. B. Hassan.

Doelgroep:
Kaakchirurgen, implantologen en tandartsen

Kosten:
€ 395,- per persoon (incl. parkeerkaart, lunch, borrel). Voor studenten is de congresprijs € 150,-

Accreditatie:
6 KRT-punten + 7 geaccrediteerde scholingsuren. De NVMKA-accreditatiecommissie wijst 6 punten toe.

Meer informatie en inschrijving: www.implantcollege.eu en www.implacademy.nl

View profile page BioComp Industrles bv
Register Dental Catalog © Looking for Dental since 2004 | About | Contact | Rights / Disclaimer / Privacy Notice | Wallpapers & Banners Hosted by iBBe
 
TandenborstelTandenborstel

Nederlandse vlag Poetstechnieken op LookingforDental.com

De meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.
Poetstechnieken streeft ernaar een compleet overzicht te geven van de meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.