Register | Why register? | Login Marketplace Find dental distributors Follow looking4dental on Twitter Facebook

Monde Dental Lab   Facebook

Looking for Dental.com Search engine for Dental Addresses Dental Products Dental Jobs and Dental Calendar

  Home Products Manufacturers Distributors Dental laboratory Dentists Jobs Games News Video Students Marketplace Twitter

  Home Dentalproducts
Acrylics
Dental grey line
Alloys
Dental grey line
Anesthetics and Medication
Dental grey line
Articulating and occlusion
Dental grey line
Attachments
Dental grey line
Biomaterial
Dental grey line
Bruxism
Dental grey line
Cadcam
Dental grey line
Cements
Dental grey line
Clothing
Dental grey line
Cosmetic and Restorative
Dental grey line
Crowns and bridges
Dental grey line
Desinfection and safety
Dental grey line
Disposables
Dental grey line
Education
Dental grey line
Endodontics
Dental grey line
Equipment and furniture
Dental grey line
Finishing and polishing
Dental grey line
Implants
Dental grey line
Impression and Duplicating
Dental grey line
Impr. trays / tray material
Dental grey line
Instruments and Tools
Dental grey line
Insurance and Finance
Dental grey line
Jobs and recruitment
Dental grey line
Magazines
Dental grey line
Oral Care and preventives
Dental grey line
Orthodontics
Dental grey line
Packaging and Distribution
Dental grey line
Raw material and appliances
Dental grey line
Software and Internet
Dental grey line
Teeth
Dental grey line
waxes
Dental grey line
Manage
Login
Register
Your manage page
More
Costs
Advertise
FAQs
About
DentalCatalog
>> Home >> Dental News - Dental Videos

Congres 'Tot op het bot' - Veel Nederlandse kennis over botvervanging.


Placed by : BioComp Industrles bv
15-04-2013

Leiden, 9 december 2012 - 'Tot op het bot'. Zo luidde de titel van het congres dat op 7 december 2012 plaatsvond in museum Naturalis in Leiden. Centraal stonden de mogelijk- en onmogelijkheden van de verschillende vormen van botregeneratie. In Nederland is er de nodige kennis aanwezig over deze materie, zowel vanuit de wetenschap als de praktijk. Dit werd tijdens het congres gedeeld met ruim honderd kaakchirurgen, implantologen en tandartsen.

"Waar kun je in Nederland beter een congres over bot organiseren dan hier in Naturalis, een museum vol botten en skeletten." Hiermee opende moderator Hendrike van Drie het eerste door Implant College (onderdeel van BioComp) en Implacademy georganiseerde congres over bot. Volgens deze organisaties - beide gespecialiseerd in de dentale implantologie - is er de laatste decennia veel onderzoek gedaan naar autoloog bot en botvervangende materialen op basis van dierlijk en synthetisch materiaal. Doel van de congresdag was dan ook om onderzoeksresultaten te presenteren om zo het onderwerp botvervanging vanuit diverse invalshoeken te belichten.

Zoogdier
De eerste voordracht had echter een heel bijzondere invalshoek: de paleontologie, de wetenschap die de evolutie van de aarde en het leven bestudeerd. Paleontoloog dr. Lars van den Hoek Ostende maakte een verbinding tussen museum Naturalis en het congres over bot en ging daarvoor terug tot zo'n tweehonderd miljoen jaar geleden. Aan de hand van plaatjes van onder meer de brontosaurus en dinosaurus schetste hij de ontwikkeling van het zoogdiergebit. In eerste instantie was er geen gebit, maar enkel een kaak waarmee dieren kauwden. In de loop van de evolutie ontstonden er wat knobbels op deze kaak, die zich uiteindelijk verder ontwikkelden tot elementen als tanden en kiezen. Was het gebit in eerste instantie een soort van kartelschaar, later vormden zich meerdere knobbels op de elementen en kon het voedsel worden gemaald. Zo ontstond er per diersoort afhankelijk van het soort voedsel een perfecte occlusie. Van alle beesten hebben zoogdieren een superieure occlusie, concludeerde de paleontoloog.

Stamcellen
John Jansen, hoogleraar Biomaterialen en Afdelingshoofd Tandheelkunde van het UMC St. Radboud, maakte een grote sprong naar de huidige tijd. De laatste jaren heeft hij veel onderzoek gedaan naar botvervangende materialen en -methoden en komt tot de conclusie dat het ideale kunstbot er nog niet is. Hij denkt dat het nog zo'n zeven tot vijftien jaar duurt voor er een ideaal botregeneratieproduct op de markt is.
Jansen liet verschillende methoden en materialen die hij met zijn vakgroep heeft bestudeerd, de revue passeren. Op de eerste plaats het gebruik van stamcellen bij botregeneratie ten behoeve van een sinuslift. Op zich kan dit tot voldoende botvorming leiden als er goede stamcellen zijn. Uit onderzoek komt echter naar voren dat er veel individuele variatie in stamcellen is, waardoor het toch een onbetrouwbare methode is. Verder heeft hij gekeken naar het gebruik van Platelet Rich Plasma (PRP), een soort pasta vervaardigd uit bloed met daarin natuurlijke groeifactoren. Als dit samen met autoloog bot wordt gebruikt om een defect in de humane kaak te herstellen, dan blijkt dit een gunstig effect te hebben op de inheling van het autologe bottransplantaat. Helaas blijkt uit onderzoek bij proefdieren dat het gebruik van PRP toch nog niet zo positief beoordeeld kan worden, aldus de hoogleraar.
De derde methode die Jansen behandelde was het gebruik van recombinante groeifactoren samen met Calciumfosfaatcement, een materiaal dat gelijkenis vertoont met natuurlijk botweefsel. Dit lijkt veelbelovend. Als dit samen wordt ingebracht in een botdefect dan levert het na twee weken al botweefselvorming op. Probleem is echter dat onderzoek naar het gebruik van groeifactoren positief lijkt te zijn beÔnvloed door sponsoring vanuit de industrie. De laatste methode die Jansen belichtte was Osseoconductief Calciumfosfaat Keramiek, een materiaal dat zelf bot vormt op plaatsen waar geen bot aanwezig is. Omdat dit nogal poreus is, is er voldoende ruimte voor botvorming, een proces dat wordt gestimuleerd door het autologe bot eromheen. Deze methode is al onderzocht bij proefdieren en bij een humane sinus lifting. Hoewel het niet in alle gevallen voldoende botvorming oplevert, is het volgens de Nijmeegse hoogleraar wel een veelbelovende techniek. "Hiermee zijn we op de goede weg."

Anatomie
Voor Koos Timmenga - zowel KNO-arts als kaakchirurg - is het gebied van de neus- en bijholten een bekend terrein. Hij liet de aanwezigen middels video endoscopie-opnamen meekijken met operatieve ingrepen om zo een goed beeld te verschaffen van de anatomische verhoudingen in de bovenkaak. Via de onderste neusgang werd de sinus maxillaris benaderd en vanuit verschillende posities in beeld gebracht. Dit gaf een goed beeld van een gezond en pathologisch veranderd antrum.
Volgens Timmenga is het belangrijk om bij implanteren goed op de hoogte te zijn van de anatomie van dit deel van het aangezicht. Voordat een sinusbodemelevatie wordt verricht is het belangrijk om na te gaan of er sprake is van sinuspathologie, die van invloed zou kunnen zijn op het helingsproces bij een implantologische procedure. Het beoordelen van sinuspathologie is lastig omdat het klachtenpatroon van de patiŽnt soms vaag is en conventionele rŲntgendiagnostiek niet altijd een duidelijk beeld geeft. Timmenga adviseerde om bij het plannen van een ingreep waarbij neus- en bijholten worden beÔnvloed - bijvoorbeeld bij het verhogen van de bodem van de sinus maxillaris - een gerichte anamnese met betrekking tot eventuele sinuspathologie uit te voeren. Zo nodig kan endoscopisch onderzoek door een KNO-arts daarbij gewenst zijn. Een gezonde holte vormt een betere basis voor een sinusbodemelevatie ten behoeve van het plaatsen van een implantaat en voorkomt chronische sinusitis. Een goede samenwerking tussen KNO-arts en kaakchirurg is in dit verband wenselijk.
Uit de zaal kwam de vraag waarom je nog een sinuslift zou moeten uitvoeren wanneer er steeds betere en kortere implantaten op de markt komen. Volgens Timmenga een terechte vraag. Hij ziet dan ook de nodige voordelen in het gebruik van korte implantaten in de toekomst.

Handvatten
Naast de bijdragen van Jansen en Timmenga waren er lezingen van Peet van Gils, Pieter van Elsas, Rik Soehardi en Peter van der Schoor.
Implantoloog Peet van Gils behandelde een aantal technieken voor augmentatie. Hij komt tot de conclusie dat het gebruik van autologe blokken uit de ramus voor de opbouw van de bovenkaak, klinisch goede resultaten geeft.
Kaakchirurg Rik Soehardi behandelde in zijn lezing de patiŽnt met de extreem geresorbeerde onderkaak, het onderwerp waarop hij vorig jaar promoveerde.
Implantoloog Peter van der Schoor ging in zijn lezing 'Surgery all at once' onder meer in op de veiligheid van botvervangende middelen.
Van Elsas, implantoloog en docent aan ACTA, ging in op softtissue-management bij het plaatsen van een implantaat. Hij gaf onder meer enkele handvatten voor het omgaan met tandvlees tijdens een chirurgische procedure. Hij sloot daarmee een interessante congresdag af.

Karel Gosselink

View profile page BioComp Industrles bv
Register Dental Catalog © Looking for Dental since 2004 | About | Contact | Rights / Disclaimer / Privacy Notice | Wallpapers & Banners Hosted by iBBe
 
TandenborstelTandenborstel

Nederlandse vlag Poetstechnieken op LookingforDental.com

De meest gebruikte methoden voor mondhygiŽne.
Poetstechnieken streeft ernaar een compleet overzicht te geven van de meest gebruikte methoden voor mondhygiŽne.