Register | Why register? | Login Marketplace Find dental distributors Follow looking4dental on Twitter Facebook

Monde Dental Lab   Facebook

Looking for Dental.com Search engine for Dental Addresses Dental Products Dental Jobs and Dental Calendar

  Home Products Manufacturers Distributors Dental laboratory Dentists Jobs Games News Video Students Marketplace Twitter

  Home Dentalproducts
Acrylics
Dental grey line
Alloys
Dental grey line
Anesthetics and Medication
Dental grey line
Articulating and occlusion
Dental grey line
Attachments
Dental grey line
Biomaterial
Dental grey line
Bruxism
Dental grey line
Cadcam
Dental grey line
Cements
Dental grey line
Clothing
Dental grey line
Cosmetic and Restorative
Dental grey line
Crowns and bridges
Dental grey line
Desinfection and safety
Dental grey line
Disposables
Dental grey line
Education
Dental grey line
Endodontics
Dental grey line
Equipment and furniture
Dental grey line
Finishing and polishing
Dental grey line
Implants
Dental grey line
Impression and Duplicating
Dental grey line
Impr. trays / tray material
Dental grey line
Instruments and Tools
Dental grey line
Insurance and Finance
Dental grey line
Jobs and recruitment
Dental grey line
Magazines
Dental grey line
Oral Care and preventives
Dental grey line
Orthodontics
Dental grey line
Packaging and Distribution
Dental grey line
Raw material and appliances
Dental grey line
Software and Internet
Dental grey line
Teeth
Dental grey line
waxes
Dental grey line
Manage
Login
Register
Your manage page
More
Costs
Advertise
FAQs
About
DentalCatalog
>> Home >> Dental News - Dental Videos

Gebitsprothese kan leiden tot mondgezondheidsproblemen en gewichtsverlies


Placed by : Looking for Dental
13-11-2007

Uit de richtlijn ďMondzorg voor zorgafhankelijke cliŽnten in verpleeghuizenĒ blijkt dat het dragen van een gebitsprothese kan leiden tot mondgezondheidsproblemen en zelfs gewichtsverlies. Dit concluderen verpleeghuisartsen/sociaal geriaters en tandartsen na bestudering van de literatuur.


In de richtlijn wordt artsen aanbevolen om patiŽnten met een gebitsprothese minstens eenmaal per jaar door een tandarts te laten controleren. Daarnaast is het raadzaam bij gewichtsverlies na te gaan of de gebitsprothese goed past. De richtlijn ďMondzorg voor zorgafhankelijke cliŽnten in verpleeghuizenĒ zal vandaag tijdens een congres voor zorgverleners en Ė management worden gepresenteerd.


In de laatste decennia is de mondzorg in Nederland sterk verbeterd. Daarom is te verwachten dat het aantal cliŽnten met een (deels) eigen gebit in zorginstellingen zal toenemen. Voor een goede mondverzorging zijn mensen in instellingen vaak afhankelijk van hulpverleners om hen heen. Bij de inrichting van het zorgproces vraagt dit aandacht. Op dit moment is de mondverzorging in de dagelijkse zorgpraktijk nog te weinig een vanzelfsprekendheid.


Daarom heeft de NVVA, op verzoek van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), een multidisciplinaire richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliŽnten in verpleeghuizen ontwikkeld. De richtlijn is met betrokkenheid van relevante partijen, zoals tandartsen, tot stand gekomen en beschrijft hoe de mondgezondheid geoptimaliseerd worden. Daarnaast is voor alle betrokken zorgverleners de brochure ĎMondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigení verschenen. De verwachting is de dat richtlijn Mondzorg onderdeel uit zal gaan maken van het ďKwaliteitskader Verantwoorde zorgĒ.


Voor het ondersteunen van de toepassing in de praktijk start de NVVA in februari 2008 een begeleidingstraject voor de implementatie van de richtlijn. De richtlijn is te downloaden van www.verpleeghuisartsen.nl />


View profile page Looking for Dental
Register Dental Catalog © Looking for Dental since 2004 | About | Contact | Rights / Disclaimer / Privacy Notice | Wallpapers & Banners Hosted by iBBe
 
TandenborstelTandenborstel

Nederlandse vlag Poetstechnieken op LookingforDental.com

De meest gebruikte methoden voor mondhygiŽne.
Poetstechnieken streeft ernaar een compleet overzicht te geven van de meest gebruikte methoden voor mondhygiŽne.