Register | Why register? | Login Marketplace Find dental distributors Follow looking4dental on Twitter Facebook

Monde Dental Lab   Facebook

Looking for Dental.com Search engine for Dental Addresses Dental Products Dental Jobs and Dental Calendar

  Home Products Manufacturers Distributors Dental laboratory Dentists Jobs Games News Video Students Marketplace Twitter

  Home Dentalproducts
Acrylics
Dental grey line
Alloys
Dental grey line
Anesthetics and Medication
Dental grey line
Articulating and occlusion
Dental grey line
Attachments
Dental grey line
Biomaterial
Dental grey line
Bruxism
Dental grey line
Cadcam
Dental grey line
Cements
Dental grey line
Clothing
Dental grey line
Cosmetic and Restorative
Dental grey line
Crowns and bridges
Dental grey line
Desinfection and safety
Dental grey line
Disposables
Dental grey line
Education
Dental grey line
Endodontics
Dental grey line
Equipment and furniture
Dental grey line
Finishing and polishing
Dental grey line
Implants
Dental grey line
Impression and Duplicating
Dental grey line
Impr. trays / tray material
Dental grey line
Instruments and Tools
Dental grey line
Insurance and Finance
Dental grey line
Jobs and recruitment
Dental grey line
Magazines
Dental grey line
Oral Care and preventives
Dental grey line
Orthodontics
Dental grey line
Packaging and Distribution
Dental grey line
Raw material and appliances
Dental grey line
Software and Internet
Dental grey line
Teeth
Dental grey line
waxes
Dental grey line
Manage
Login
Register
Your manage page
More
Costs
Advertise
FAQs
About
DentalCatalog
>> Home >> Dental News - Dental Videos

“Nta mugabo w’umwe”. “een mens kan niet alleen leven”.


Placed by : Oral Health Foundation Rwanda (OHFR)
05-03-2007

“Nta mugabo w’umwe”. “een mens kan niet alleen leven”.

In Rwanda lijden meer dan 60% van de kinderen aan kiespijn. De situatie onder volwassenen is nog slechter door ongevallen, ziektes als AIDS en mondkanker. Rwanda kent op een bevolking van meer 8 miljoen mensen slecht 11 tandartsen. Eén tandarts op ongeveer 800.000 mensen! In Nederland is er 1 tandarts op 1700 mensen. Het rapport Oral Health Policy in Rwanda van 2005 stelt dan ook dat er de komende jaren veel aandacht gegeven moet worden aan alle vormen van tandheelkundige zorg.

Vanuit de liefde voor het land en de Rwandese bevolking is de stichting Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) opgezet. De OHFR wil daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de verbetering van de tandheelkundige zorg van het land en de Rwandese bevolking.
De OHFR wil door het opzetten van een infrastructuur van reizende tandartsen “de blote voeten tandartsen” bijdragen aan de directe verbetering van de tandheelkundige zorg van de plattelandsgemeenschap. In samenwerking met de bestaande “centres de santé” wordt er gewerkt aan voorlichting aan en opleiding van de lokale bevolking.

De OHFR werk volgens het “olievlek” principe. Het doel is om uiteindelijk een zo groot als mogelijk gebied te bestrijken waarbij in de uitvoering zo veel mogelijk zal worden samengewerkt met de lokale organisaties.

Om haar doelstelling te bereiken zet de OHFR de volgende middelen in.
• De reizende tandarts met behulp van een mobiele behandelkamer.
• Opleiding eenvoudige tandheelkundige handelingen
• Voorlichting preventieve tandheelkundige zorg
• Inrichten tandheelkundige afdeling in aanwezige “centres de santé”.
• Verbetering van de medische tandheelkundige apparatuur.
Missie Oral Health Foundation Rwanda (OHFR):
De stichting “ Oral Health Foundation Rwanda” (OHFR) wil in samenwerking met de bevolking een bijdrage leveren aan de gezondheid van de arme boeren bevolking van Rwanda. Zij doet dit door zich in te zetten voor betere en structurele tandheelkundige voorzieningen in Rwanda. Vanuit de overtuiging dat een gezonde bevolking de basis is voor een goede economische ontwikkeling die samen met de educatieve ontwikkeling zorgt voor een stabiele en vreedzame samenwerking tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Activiteiten Oral Health Foundation Rwanda (OHFR):

De Oral Health Foundation Rwanda (OHFR) heeft ten doel;
a. het bieden van mondheelkundige hulp aan land en de bevolking van Rwanda door de inzet van Nederlandse specialisten.
b. het bevorderen van de preventieve tandheelkundige zorg te Rwanda.
c. bijdrage aan de “quality of life”van HIV /AIDS patiënten door tandheelkundige zorg.
d. bijdragen aan het tijdig ontdekken van HIV besmetting door mond onderzoek.
e. het bevorderen van de bewustwording in Nederland over de ontwikkelingsproblematiek in Rwanda.
f. het verstrekken van informatie over uitzending van tandartsen naar Rwanda
g. de bemiddeling daarvan.
h. continue bezetting van Nederlandse tandartsen ter ondersteuning van de uitvoering en opleiding te Rwanda
i. hulp bij de opzet van klinieken in Rwanda.
j. opleiding blote voeten tandartsen.
k. het verrichten van alle handelingen, in de ruimste zin van het woord, die bevorderlijk zijn om bovenstaande doelstellingen te bereiken.

HIV en Aids
Aangezien er een hoog percentage AIDS/HIV slachtoffers is in Rwanda, wil de Oral Health Foundation Rwanda speciale aandacht besteden aan het verband tussen AIDS/HIV en tandheelkunde. De schatting is dat meer dan een miljoen mensen in Rwanda, HIV of AIDS heeft.
Er zijn verschillende aandoeningen in de mond die verband kunnen houden met HIV/AIDS.
Het meest voorkomende bijverschijnsel van AIDS/HIV medicatie is een droge mond. Speeksel helpt om bacteriën en de zuren die de bacteriën veroorzaken samen met de suikers en voedselresten weg te spoelen. Daarom zal een lagere speekselproductie bijdragen aan tandbederf, tandvleesontsteking en ziektes aan het tandvlees. Mondziektes en tandbederf veroorzaken veel pijn. Hierdoor zal een HIV patiënt moeite hebben met eten en slikken, waardoor er minder wordt gegeten. En iedereen weet dat een patiënt juist veel energie nodig heeft om de gevolgen van HIV te bestrijden. Als een patiënt een droge mond heeft kan de tandarts een speekselvervangend middel en het spoelen met fluor voorschrijven die de kans op tandbederf verkleinen.
Regelmatige gebitscontrole, twee keer per dag poetsen en dagelijks ‘flossen’ zijn belangrijke zaken voor mensen die AIDS/HIV hebben. Het bezoek aan de tandarts zal moeten toenemen naarmate de ziekte vordert en het immuunsysteem zwakker wordt.
Regelmatig tandartsbezoek draagt ook bij aan het tijdig ontdekken van een HIV besmetting. Een tijdige ontdekking is belangrijk voor een goede behandeling van de patiënt.

De OHFR wil, door de mogelijkheid te bieden van een goede tandverzorging, bijdragen aan een betere ‘quality of life’ voor HIV/AIDS patiënten en de mogelijkheid openen tot een goede tandheelkundige behandeling.View profile page Oral Health Foundation Rwanda (OHFR)
Register Dental Catalog © Looking for Dental since 2004 | About | Contact | Rights / Disclaimer / Privacy Notice | Wallpapers & Banners Hosted by iBBe
 
TandenborstelTandenborstel

Nederlandse vlag Poetstechnieken op LookingforDental.com

De meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.
Poetstechnieken streeft ernaar een compleet overzicht te geven van de meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.