Register | Why register? | Login Marketplace Find dental distributors Follow looking4dental on Twitter Facebook

Monde Dental Lab   Facebook

Looking for Dental.com Search engine for Dental Addresses Dental Products Dental Jobs and Dental Calendar

  Home Products Manufacturers Distributors Dental laboratory Dentists Jobs Games News Video Students Marketplace Twitter

  Home Dentalproducts
Acrylics
Dental grey line
Alloys
Dental grey line
Anesthetics and Medication
Dental grey line
Articulating and occlusion
Dental grey line
Attachments
Dental grey line
Biomaterial
Dental grey line
Bruxism
Dental grey line
Cadcam
Dental grey line
Cements
Dental grey line
Clothing
Dental grey line
Cosmetic and Restorative
Dental grey line
Crowns and bridges
Dental grey line
Desinfection and safety
Dental grey line
Disposables
Dental grey line
Education
Dental grey line
Endodontics
Dental grey line
Equipment and furniture
Dental grey line
Finishing and polishing
Dental grey line
Implants
Dental grey line
Impression and Duplicating
Dental grey line
Impr. trays / tray material
Dental grey line
Instruments and Tools
Dental grey line
Insurance and Finance
Dental grey line
Jobs and recruitment
Dental grey line
Magazines
Dental grey line
Oral Care and preventives
Dental grey line
Orthodontics
Dental grey line
Packaging and Distribution
Dental grey line
Raw material and appliances
Dental grey line
Software and Internet
Dental grey line
Teeth
Dental grey line
waxes
Dental grey line
Manage
Login
Register
Your manage page
More
Costs
Advertise
FAQs
About
DentalCatalog
>> Home >> Dental News - Dental Videos

Leveranciers van stralingsmachines weten te weinig van de risico`s


Placed by : Looking for Dental
22-02-2007


Bedrijven die zich bezighouden met het leveren, plaatsen en onderhouden van apparaten die straling uitzenden zijn niet goed op de hoogte van de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt. Daardoor kunnen ze de eigen werknemers en de personen die zich tijdens de werkzaamheden in de omgeving bevinden, niet maximaal beschermen tegen stralingsgevaar. Het gaat om straling van röntgenapparaten die bijvoorbeeld geleverd worden aan ziekenhuizen, veeartsen en tandartsen, en aan de luchthaven voor bagagecontroles of voor het contoleren van de kwaliteit van producten. Bij een controle van de Arbeidsinspectie had driekwart van de leveranciers geen risicoanalyse opgesteld. Daarin moet onder andere staan bij welke handelingen er straling vrijkomt en hoe hoog de dosis is.

Van de 60 bedrijven die actief zijn op de markt heeft de Arbeidsinspectie vorig jaar bijna de helft van deze ondernemingen (26 stuks) geïnspecteerd. Bij 24 bedrijven (92 procent) is een schriftelijke waarschuwing uitgedeeld voor in totaal 56 overtredingen. Bij 77 procent was er iets mis met de risicoanalyse. Achttien keer had het bedrijf geen analyse, twee keer was de analyse niet volledig. Hoewel het ontbreken van een analyse niet per se betekent dat de bedrijven onveilig werken, is een analyse wèl nodig om structureel beleid te maken om zo veilig mogelijk te kunnen werken.


De overtreders bleken niet goed op de hoogte van hun verplichtingen als het gaat om handelingen met röntgentoestellen. Ook bleken bedrijven vaak niet te weten dat ze voor het opslaan van röntgentoestellen (bijvoorbeeld voor de verkoop) een meldingsplicht hebben.


Naar schatting houden 300 werknemers en 60 bedrijven zich bezig met het leveren, plaatsen en onderhouden van röntgenapparaten die ioniserende straling uitzenden. Of de werknemers veel of weinig risico lopen om blootgesteld te worden aan straling is afhankelijk van het soort apparatuur waarmee ze werken. Bij onderhoud van bestralingsapparatuur en CT-scans is het risico groter dan bij eenvoudiger apparaten voor bijvoorbeeld de tandheelkunde.


De Arbeidsinspectie wil met de brancheorganisaties afspraken maken over het verbeteren van de voorlichting aan de bedrijven. Ondernemers moeten beter op de hoogte worden gebracht van hun wettelijke verplichtingen en het nut van veilig werken met stralingsapparatuur. Veel bedrijven denken onterecht dat de gezondheidsrisico’s klein zijn.


bron:SZWView profile page Looking for Dental
Register Dental Catalog © Looking for Dental since 2004 | About | Contact | Rights / Disclaimer / Privacy Notice | Wallpapers & Banners Hosted by iBBe
 
TandenborstelTandenborstel

Nederlandse vlag Poetstechnieken op LookingforDental.com

De meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.
Poetstechnieken streeft ernaar een compleet overzicht te geven van de meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.