Register | Why register? | Login Marketplace Find dental distributors Follow looking4dental on Twitter Facebook

Monde Dental Lab   Facebook

Looking for Dental.com Search engine for Dental Addresses Dental Products Dental Jobs and Dental Calendar

  Home Products Manufacturers Distributors Dental laboratory Dentists Jobs Games News Video Students Marketplace Twitter

  Home Dentalproducts
Acrylics
Dental grey line
Alloys
Dental grey line
Anesthetics and Medication
Dental grey line
Articulating and occlusion
Dental grey line
Attachments
Dental grey line
Biomaterial
Dental grey line
Bruxism
Dental grey line
Cadcam
Dental grey line
Cements
Dental grey line
Clothing
Dental grey line
Cosmetic and Restorative
Dental grey line
Crowns and bridges
Dental grey line
Desinfection and safety
Dental grey line
Disposables
Dental grey line
Education
Dental grey line
Endodontics
Dental grey line
Equipment and furniture
Dental grey line
Finishing and polishing
Dental grey line
Implants
Dental grey line
Impression and Duplicating
Dental grey line
Impr. trays / tray material
Dental grey line
Instruments and Tools
Dental grey line
Insurance and Finance
Dental grey line
Jobs and recruitment
Dental grey line
Magazines
Dental grey line
Oral Care and preventives
Dental grey line
Orthodontics
Dental grey line
Packaging and Distribution
Dental grey line
Raw material and appliances
Dental grey line
Software and Internet
Dental grey line
Teeth
Dental grey line
waxes
Dental grey line
Manage
Login
Register
Your manage page
More
Costs
Advertise
FAQs
About
DentalCatalog
>> Home >> Dental News - Dental Videos

Tarief orthodontisten verlaagd met 29%


Placed by : Looking for Dental
15-02-2007

Dit is een origineel persbericht.

NZa: Consument betaalt te hoog tarief
Tarief orthodontisten verlaagd met 29%

De NZa wil de tarieven van orthodontisten met 29% verlagen. Onderzoek wijst uit dat er
jarenlang te hoge tarieven zijn gehanteerd, waardoor consumenten onnodig veel betalen. De
NZa is van plan de tarieven tussen nu en 2009 in vier etappes terug te brengen naar het
gewenste niveau. De eerste etappe is een tariefsverlaging van 2,5% per 1 juli 2007. De
NZa geeft de orthodontisten en betrokken tandartsen de gelegenheid om te reageren voor
wordt overgegaan tot een definitief besluit.

Consumenten betalen te hoge tarieven voor orthodontie. Dat blijkt uit een onderzoek naar
de kosten en opbrengsten van de beroepsgroep dat in 2006 in opdracht van de NZa is
uitgevoerd. De tarieven van orthodontisten staan al jaren ter discussie. Vooruitlopend op
de uitkomsten van het onderzoek is in 2005 een eerste korting van 8% ingevoerd. Sindsdien
zijn de tarieven voor orthodontisten bevroren. Dat wil zeggen dat de jaarlijkse
inflatiecorrectie niet is doorgevoerd. Met het huidige voorstel komt de totale korting op
29%

De besparing voor de consument bedraagt vanaf 2009 naar verwachting circa 25 miljoen euro
per jaar. Zo zal een behandeling met uitneembare beugel die nu 1100,- kost in 2009 nog
circa Euro 900,- kosten.

Tegelijkertijd wil de NZa ook de tarieven van orthodontieverrichtingen bij de tandarts
omlaag brengen. Voor tandartsen zullen dezelfde tarieven gaan gelden als voor
orthodontisten. De korting pakt voor tandartsen gemiddeld iets groter uit, omdat zij
momenteel hogere tarieven rekenen dan orthodontisten. Tot voor kort bestonden er tarieven
per beroepsgroep, maar sinds de inwerkingtreding van de Wet Marktordening Gezondheidszorg
(WMG) geldt een tarief per geleverde zorg. De NZa acht het onterecht dat tandartsen een
hoger tarief kunnen hanteren voor dezelfde verrichting.

Het voornemen sluit aan bij de rol en bevoegdheden van de nieuwe NZa als toezichthouder op
de zorgmarkt. De belangen van de consument staan centraal bij dit voornemen. In de komende
jaren zal de NZa ook de andere beroepsgroepen en bijbehorende tarieven in de zorg
structureel onder de loep nemen. Over de tarieven van orthodontie bestond allang
discussie, daarom pakt de NZa deze tarieven als eerste aan. Orthodontie zit met name voor
jeugd meestal in het aanvullend pakket en voor consumenten alleen in bijzondere gevallen
in de basisverzekering. Dat betekent dat consumenten veelal zelf de kosten van
orthodontie betalen.

De NZa legt het voornemen vandaag voor aan de orthodontisten en tandartsen. Zij kunnen
reageren op de plannen voor de NZa overgaat tot een definitief besluit. Ook de
zorgverzekeraars en consumentenorganisaties worden in de komende periode geconsulteerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemiek van der Laan op telefoonnummer
030 296 8358 of 06 46 72 60 72

Internet
/> www.nza.nl />

ANP Pers Support, het ANP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht.

ANP Pers Support is een joint venture van het ANP en PR Newswire.View profile page Looking for Dental
Register Dental Catalog © Looking for Dental since 2004 | About | Contact | Rights / Disclaimer / Privacy Notice | Wallpapers & Banners Hosted by iBBe
 
TandenborstelTandenborstel

Nederlandse vlag Poetstechnieken op LookingforDental.com

De meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.
Poetstechnieken streeft ernaar een compleet overzicht te geven van de meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.