Register | Why register? | Login Marketplace Find dental distributors Follow looking4dental on Twitter Facebook

Monde Dental Lab   Facebook

Looking for Dental.com Search engine for Dental Addresses Dental Products Dental Jobs and Dental Calendar

  Home Products Manufacturers Distributors Dental laboratory Dentists Jobs Games News Video Students Marketplace Twitter

  Home Dentalproducts
Acrylics
Dental grey line
Alloys
Dental grey line
Anesthetics and Medication
Dental grey line
Articulating and occlusion
Dental grey line
Attachments
Dental grey line
Biomaterial
Dental grey line
Bruxism
Dental grey line
Cadcam
Dental grey line
Cements
Dental grey line
Clothing
Dental grey line
Cosmetic and Restorative
Dental grey line
Crowns and bridges
Dental grey line
Desinfection and safety
Dental grey line
Disposables
Dental grey line
Education
Dental grey line
Endodontics
Dental grey line
Equipment and furniture
Dental grey line
Finishing and polishing
Dental grey line
Implants
Dental grey line
Impression and Duplicating
Dental grey line
Impr. trays / tray material
Dental grey line
Instruments and Tools
Dental grey line
Insurance and Finance
Dental grey line
Jobs and recruitment
Dental grey line
Magazines
Dental grey line
Oral Care and preventives
Dental grey line
Orthodontics
Dental grey line
Packaging and Distribution
Dental grey line
Raw material and appliances
Dental grey line
Software and Internet
Dental grey line
Teeth
Dental grey line
waxes
Dental grey line
Manage
Login
Register
Your manage page
More
Costs
Advertise
FAQs
About
DentalCatalog
>> Home >> Dental News - Dental Videos

Opleiding tandheelkunde Groningen de beste


Placed by : Looking for Dental
16-01-2007

Groningen - Een internationale visitatiecommissie van de QANU heeft de kwaliteit van de drie tandheelkunde-opleidingen in Nederland (Amsterdam, Nijmegen en Groningen) beoordeeld. De tandheelkunde-opleiding in Groningen scoort hierin tot volle tevredenheid, zoals blijkt uit het rapport. Ook in de Elsevier-enquête die eerder dit jaar werd gepubliceerd, scoorde de opleiding uitstekend. Zowel in 2005 als in 2006 beoordeelden studenten in Elsevier de Groningse opleiding als de beste van Nederland.

De QANU-visitatiecommissie (Quality Assurance Netherlands Universities) beoordeelde drie opleidingen op 21 aspecten. Groningen krijgt het predicaat 'uitstekend' bij de zwaarwegende vraag hoe de eindkwalificaties van de opleiding aansluiten bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk worden gesteld. Van de andere punten worden er niet minder dan veertien met een 'goed' beoordeeld, vijf aspecten met een 'voldoende', twee (hoeveelheid personeel en studierendement) krijgen een 'onvoldoende'. Aspecten die met ‘goed’ worden beoordeeld, zijn onder andere belangrijke punten als 'kwaliteit van het personeel', 'studiebegeleiding', 'samenhang van het studieprogramma', 'toetsen en beoordelen' en 'interne kwaliteitszorg'.

Hoewel de kwaliteit van de opleiding op dit moment hoog is, acht de commissie het aantal beschikbare stafleden in Groningen onvoldoende om dit peil op de lange termijn te waarborgen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) geven als verklaring dat de financiering van de opleiding in Groningen door de overheid tot voor kort achter liep bij die van de twee andere opleidingen. 'Dankzij de grote inzet van de medewerkers slaagde de Groningse opleiding er toch in om dit hoge niveau te bereiken,' zegt prof.dr. S. Poppema, voorzitter van het faculteitsbestuur Medische Wetenschappen. 'Recent is bovendien de financiering aanzienlijk verbeterd. Dat biedt uitstekende perspectieven voor de toekomst.'

Kenmerkend voor de Groningse opleiding is het teamconcept in samenhang met patiënt-geörienteerd onderwijs. De universitaire opleiding Tandheelkunde werkt nauw samen met de hbo-opleiding Mondzorgkunde. Beide opleidingen worden onder één dak verzorgd door het Academisch Centrum Mondzorg Groningen. Tandartsen en mondhygiënisten leren zo van meet af aan met elkaar samenwerken. Het teamconcept is nergens zo ver doorgevoerd als in Groningen. Het is zo succesvol dat het ministerie van OCW landelijke invoering wenselijk acht.

Bron: http://www.blikopnieuws.nl/bericht/41166

View profile page Looking for Dental
Register Dental Catalog © Looking for Dental since 2004 | About | Contact | Rights / Disclaimer / Privacy Notice | Wallpapers & Banners Hosted by iBBe
 
TandenborstelTandenborstel

Nederlandse vlag Poetstechnieken op LookingforDental.com

De meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.
Poetstechnieken streeft ernaar een compleet overzicht te geven van de meest gebruikte methoden voor mondhygiëne.